JDE TABLES

JD Edwards Enterprise One table definition reference

www.jdetables.com

Implementation Guides |  920 VMs | Schema:
920 910 812
System  Table 
Column 
Searchbeta 

JDE Ref icon of database logic symbolJDE TABLESv3Made in Britain

SAPTables.Net - the webs number one SAP Tables Definition reference

920: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F4211SDSales Order Detail File
2F0101ABAddress Book Master
3F4101IMItem Master
4F9671SDSoftware Update Detail Table
5F0911GLAccount Ledger
6F4311PDPurchase Order Detail File
7F4102IBItem Branch File
8F0411RPAccounts Payable Ledger
9F41021LIItem Location File
10F03012AICustomer Master by Line of Business

910: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0011WICF0011W - WF - Batch To Detail
2F4211SDSales Order Detail File
3F4101IMItem Master
4F0101ABAddress Book Master
5F0911GLAccount Ledger
6F4102IBItem Branch File
7F03B11RPCustomer Ledger
8F4311PDPurchase Order Detail File
9F4111ILItem Ledger File
10F0411RPAccounts Payable Ledger

812: Top 10 requests

TablePrefixDescription
1F0911GLAccount Ledger
2F0101ABAddress Book Master
3F0411RPAccounts Payable Ledger
4F4311PDPurchase Order Detail File
5F4211SDSales Order Detail File
6F42119SDSales Order History File
7F0006MCBusiness Unit Master
8F0902GBAccount Balances
9F03012AICustomer Master by Line of Business
10F4801WAWork Order Master File
PHPRef.com - the webs number one PHP Function reference tool
44H: Homebuilder Management
SchemaTablePrefixColumnsIndexesDescriptionTypeReportCategory
1920F44H201ZSZ1384HB Lot Master Unedited Transaction FileFiles44H: Homebuilder Management
SQL:  selectupdate insert create

Use the column checkboxes to build your query. Header columns sets/unsets all columns. For Create statements, use Allow Null checkboxes and default values inputs to tailor query as required.

SELECT SZEDUS, SZEDBT, SZEDTN, SZEDLN, SZEDCT, SZTYTN, SZEDFT, SZEDDT, SZDRIN, SZEDDL, SZEDSP, SZPNID, SZTNAC, SZHBMCUS, SZHBLOT, SZLOTADD, SZCTY1, SZADDS, SZADDZ, SZLOTCMT, SZCPHASE, SZMCU, SZCONSSEQ, SZHBAREA, SZHBPLAN, SZHBELEV, SZSWING, SZPSG, SZLSWVER, SZLSWPEND, SZLSTATHB, SZOSELCF, SZCONNXT, SZCONLST, SZSSACS, SZDCG, SZUSC, SZHBSCS, SZCSSEQ, SZBYR, SZMCUTJ, SZSCHTMPT, SZLGLLOT, SZHBBLOCK, SZHBTRACT, SZPARC, SZPARCT, SZBUILD, SZUNT3, SZSFTL, SZWLT, SZDPLT, SZACLT, SZMDLHF, SZSPECHF, SZBSP, SZLTP, SZLPP, SZBLDR, SZAN8CM01, SZPTDJ, SZPHD, SZCTYJ, SZPMN, SZPRD, SZCPJ, SZATFN, SZRLSDTE, SZCOMJ, SZLSRJ, SZLCSJ, SZLCCJ, SZUCSMSF, SZUSD1, SZUSD2, SZUSD3, SZUSD4, SZUSD5, SZUSD6, SZUSD7, SZUSD8, SZUSD9, SZUSD10, SZUAMT01, SZUAMT02, SZUAMT03, SZUAMT04, SZUAMT05, SZUAMT06, SZOA1, SZOA2, SZUC01, SZUC02, SZUC03, SZUC04, SZUC05, SZUC06, SZLCC01, SZLCC02, SZLCC03, SZLCC04, SZLCC05, SZLCC06, SZLCC07, SZLCC08, SZLCC09, SZLCC10, SZACCL, SZCLRH, SZROF, SZBDC, SZFSC, SZCLPK, SZDOC01, SZDOC02, SZDOC03, SZDCT01, SZDCT02, SZDCT03, SZCDJ, SZSUB, SZCO, SZRLSN, SZHBST1, SZHBST2, SZHBST3, SZHBST4, SZHBST5, SZCRTU, SZCRTJ, SZCRTT, SZWRKSTNID, SZHBOPID, SZUPMB, SZUPMJ, SZUPMT, SZJOBN, SZPID FROM F44H201Z

TOP920 | 44H | F44H201Z COLUMNS

ColumnFieldDescriptionData TypeEdit TypeLengthDecimalsSQL Create Statement
1SZEDUSEDI - User IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
2SZEDBTEDI - Batch NumberStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
3SZEDTNEDI - Transaction NumberStringGeneric Edit220 Allow NULL? 
4SZEDLNEDI - Line NumberNumericGeneric Edit73 Allow NULL? 
5SZEDCTEDI - Document TypeStringGeneric Edit20 Allow NULL? 
6SZTYTNType - TransactionStringUDC (00 TT)80 Allow NULL? 
7SZEDFTEDI - Translation FormatStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
8SZEDDTEDI - Transmission DateDateGeneric Edit60
9SZDRINDirection IndicatorCharacterUDC (00 DN)10 Allow NULL? 
10SZEDDLEDI - Detail Lines ProcessedNumericGeneric Edit50 Allow NULL? 
11SZEDSPEDI - Successfully ProcessedCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
12SZPNIDTrading Partner IDStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
13SZTNACTransaction ActionStringUDC (00 TA)20 Allow NULL? 
14SZHBMCUSCommunityStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
15SZHBLOTLot NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
16SZLOTADDLot AddressStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
17SZCTY1CityStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
18SZADDSStateStringUDC (00 S)30 Allow NULL? 
19SZADDZPostal CodeStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
20SZLOTCMTLot CommentStringGeneric Edit400 Allow NULL? 
21SZCPHASEPhaseStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
22SZMCUBusiness UnitStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
23SZCONSSEQConstruction Sequence NumberStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
24SZHBAREAHomeBuilder Area IDStringUDC (00 05)30 Allow NULL? 
25SZHBPLANPlan NumberStringGeneric Edit40 Allow NULL? 
26SZHBELEVElevationStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
27SZSWINGSwingCharacterUDC (44H2 SW)10 Allow NULL? 
28SZPSGPosting StageNumericGeneric Edit30 Allow NULL? 
29SZLSWVERLot Start Workfile VersionStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
30SZLSWPENDLot Start Workfile Pending RecordsCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
31SZLSTATHBLot Status Code - HomeBuilderCharacterUDC (44H2 LS)10 Allow NULL? 
32SZOSELCFOption Selection Changed FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
33SZCONNXTConstruction Status Code NextStringUDC (44H0 RL)30 Allow NULL? 
34SZCONLSTConstruction Status Code LastStringUDC (44H0 RL)30 Allow NULL? 
35SZSSACSSales Status At Construction StartStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
36SZDCGDate - Status ChangedDateGeneric Edit60
37SZUSCUser ID - Last ChangedStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
38SZHBSCSSales Contract StatusStringUDC (44H5 ST)30 Allow NULL? 
39SZCSSEQSequence - Current SalesStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
40SZBYRBuyer NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
41SZMCUTJCost Code TemplateStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
42SZSCHTMPTSchedule TemplateStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
43SZLGLLOTLegal Lot NumberStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
44SZHBBLOCKHomebuilder BlockStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
45SZHBTRACTHomebuilder Tract NumberStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
46SZPARCParcel NumberStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
47SZPARCTParcel Tax NumberStringGeneric Edit200 Allow NULL? 
48SZBUILDEquipment Location BuildingStringGeneric Edit250 Allow NULL? 
49SZUNT3UnitStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
50SZSFTLLot Square FootageNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
51SZWLTWidth - LotNumericGeneric Edit82 Allow NULL? 
52SZDPLTDepth - LotNumericGeneric Edit82 Allow NULL? 
53SZACLTAcres - LotNumericGeneric Edit82 Allow NULL? 
54SZMDLHFModel Home FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
55SZSPECHFSpec House FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
56SZBSPAmount - Base PriceNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
57SZLTPAmount - Lot PremiumNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
58SZLPPAmount - Lot Premium PreviousNumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
59SZBLDRBuilder NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
60SZAN8CM01Address Number - Community 01NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
61SZPTDJPlot Approval DateDateGeneric Edit60
62SZPHDPQ Hold DateDateGeneric Edit60
63SZCTYJDate at CityDateGeneric Edit60
64SZPMNPermit NumberStringGeneric Edit120 Allow NULL? 
65SZPRDPermit Received DateDateGeneric Edit60
66SZCPJCompliance Date (Julian)DateGeneric Edit60
67SZATFNDate - Actual Finish (Julian)DateGeneric Edit60
68SZRLSDTEReleased for Sale Date (Julian)DateGeneric Edit60
69SZCOMJDate - Commitment StartDateGeneric Edit60
70SZLSRJDate - Release StatusDateGeneric Edit60
71SZLCSJDate - Construction StartDateGeneric Edit60
72SZLCCJDate - Construction CompleteDateGeneric Edit60
73SZUCSMSFUpdate CSMS FlagCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
74SZUSD1User Date 1DateGeneric Edit60
75SZUSD2User Date 2DateGeneric Edit60
76SZUSD3User Date 3DateGeneric Edit60
77SZUSD4User Date 4DateGeneric Edit60
78SZUSD5User Date 5DateGeneric Edit60
79SZUSD6User Date 6DateGeneric Edit60
80SZUSD7User Date 7DateGeneric Edit60
81SZUSD8User Date 8DateGeneric Edit60
82SZUSD9User Date 9DateGeneric Edit60
83SZUSD10User Date 10DateGeneric Edit60
84SZUAMT01User Defined Amount 01NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
85SZUAMT02User Defined Amount 02NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
86SZUAMT03User Defined Amount 03NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
87SZUAMT04User Defined Amount 04NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
88SZUAMT05User Defined Amount 05NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
89SZUAMT06User Defined Amount 06NumericGeneric Edit152 Allow NULL? 
90SZOA1Other Amount 1NumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
91SZOA2Other Amount 2NumericGeneric Edit150 Allow NULL? 
92SZUC01User Reason Code 01CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
93SZUC02User Reason Code 02CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
94SZUC03User Reason Code 03CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
95SZUC04User Reason Code 04CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
96SZUC05User Reason Code 05CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
97SZUC06User Reason Code 06CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
98SZLCC01Lot Category Code 01StringUDC (44H2 01)30 Allow NULL? 
99SZLCC02Lot Category Code 02StringUDC (44H2 02)30 Allow NULL? 
100SZLCC03Lot Category Code 03StringUDC (44H2 03)30 Allow NULL? 
101SZLCC04Lot Category Code 04StringUDC (44H2 04)30 Allow NULL? 
102SZLCC05Lot Category Code 05StringUDC (44H2 05)30 Allow NULL? 
103SZLCC06Lot Category Code 06StringUDC (44H2 06)30 Allow NULL? 
104SZLCC07Lot Category Code 07StringUDC (44H2 07)30 Allow NULL? 
105SZLCC08Lot Category Code 08StringUDC (44H2 08)30 Allow NULL? 
106SZLCC09Lot Category Code 09StringUDC (44H2 09)30 Allow NULL? 
107SZLCC10Lot Category Code 10StringUDC (44H2 10)30 Allow NULL? 
108SZACCLAccent ColorStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
109SZCLRHColor HoldCharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
110SZROFRoof TileStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
111SZBDCBody ColorStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
112SZFSCFascia ColorStringGeneric Edit150 Allow NULL? 
113SZCLPKColor PackageStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
114SZDOC01Close Document (Order # Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
115SZDOC02Final Document (Order # Invoice etc.)NumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
116SZDOC03Cost Document NumberNumericGeneric Edit80 Allow NULL? 
117SZDCT01Close Document TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
118SZDCT02Final Document TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
119SZDCT03Cost Document TypeStringUDC (00 DT)20 Allow NULL? 
120SZCDJClose Date (Julian)DateGeneric Edit60
121SZSUBSubsidiaryStringGeneric Edit80 Allow NULL? 
122SZCOCompanyStringGeneric Edit50 Allow NULL? 
123SZRLSNReleaseStringGeneric Edit30 Allow NULL? 
124SZHBST1HomeBuilder Status Code 1CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
125SZHBST2HomeBuilder Status Code 2CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
126SZHBST3HomeBuilder Status Code 3CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
127SZHBST4HomeBuilder Status Code 4CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
128SZHBST5HomeBuilder Status Code 5CharacterGeneric Edit10 Allow NULL? 
129SZCRTUCreated by userStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
130SZCRTJDate - CreatedDateGeneric Edit60
131SZCRTTTime - CreatedNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
132SZWRKSTNIDOriginal Work Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
133SZHBOPIDOriginal Program IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
134SZUPMBUpdated By - UserStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
135SZUPMJDate - UpdatedDateGeneric Edit60
136SZUPMTTime - Last UpdatedNumericGeneric Edit60 Allow NULL? 
137SZJOBNWork Station IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 
138SZPIDProgram IDStringGeneric Edit100 Allow NULL? 

TOP920 | 44H | F44H201Z INDEXES

NumberDescription
1UserBatchTransNoLineNo (Primary/Unique)
ElementAliasDescriptionSequence
1EDUSEDI - User IDAscending
2EDBTEDI - Batch NumberAscending
3EDTNEDI - Transaction NumberAscending
4EDLNEDI - Line NumberAscending
2CommunityLot
ElementAliasDescriptionSequence
1HBMCUSCommunityAscending
2HBLOTLot NumberAscending
3CommunityPlanElevation
ElementAliasDescriptionSequence
1HBMCUSCommunityAscending
2HBPLANPlan NumberAscending
3HBELEVElevationAscending
4CommunityLotSeqNo
ElementAliasDescriptionSequence
1HBMCUSCommunityAscending
2HBLOTLot NumberAscending
3CSSEQSequence - Current SalesAscending